DOTACJE NA INNOWACJEWdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe Acovent Sp.j z partnerami

Nazwa beneficjenta: ACOVENT - P.ŚLĄZAK I B.SEWERYN SPÓŁKA JAWNA
Wartość projektu: 563 460,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 335 258,70 PLN
Okres realizacji: 01/01/2014 – 30/04/2015

Informacje dot. projektu: Beniamin Seweryn, tel. 796 668 898

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO  

Przydatnke linki:

Unia Europejska
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Innowacyjna Gospodarka
PARP

Partnerzy

Dofinansowanie