Centrala nawiewno-wywiewna VUT EH EC, VUT WH EC

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna VUT EH EC z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą elektryczną o wydajności do 600 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna VUT WH EC z odzyskiem ciepła oraz nagrzewnicą wodną o wydajności do 550 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 85%.

 

Opis

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym filtrowaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem wymiennika przeciwprądowego, ogrzewa powietrze świeże, nawiewane do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim konieczność wymiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wykorzystanie silników EC pozwoliło zmniejszyć zużycie energii elektrycznej od 1,5 do 3 razy, przy zachowaniu wysokiej sprawności oraz niskiego poziomu hałasu. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 150, 160 i 200 mm.

Warianty

VUT EH EC

– modele z elektryczną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami.

VUT WH EC – modele z wodną nagrzewnicą, wentylatorami z silnikami EC oraz poziomymi króćcami

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną z wełny mineralnej o grubości 25 mm.

Filtr

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Wentylatory

W centrali stosowane są silniki prądu stałego o wysokiej sprawności, z zewnętrznym wirnikiem, wyposażone w wentylator z dwustronnym zasysem, z łopatkami zagiętymi do przodu. Tego typu silniki są na dzień dzisiejszy najlepszym rozwiązaniem w dziedzinie oszczędzania energii. EC – silniki charakteryzują się wysoką sprawnością i optymalnym sterowaniem w całym spektrum prędkości obrotów. Niewątpliwą zaletą silnika EC jest jego wysoki KPD (osiąga 90%).

Wymiennik ciepła

Centrala wyposażona jest w przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany z polistyrenowych płyt. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność wymiany wymiennika przeciwprądowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem.

Nagrzewnica

W centrali zamontowano nagrzewnice wtórne, elektryczne (VUT EH) lub wodne (VUT WH), które w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych można włączyć w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do wartości zaprogramowanej przez użytkownika.

Sterowanie i automatyka

Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku niebezpieczeństwa zamarznięcia wymiennika, otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica a układ powraca do normalnego trybu pracy.

Funkcje automatyki VUT EH EC

 włączenie i wyłączenie urządzenia;

możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza;

możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora;

podłączanie i sterowanie elektrycznymi przepustnicami powietrza;

ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia;

zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy;

zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia;

zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

 sterowanie by-passem centrali;

system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia;

kontrola stopnia zanieczyszczenia fi ltra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu).

Funkcje automatyki VUT WH EC

 włączenie i wyłączenie urządzenia;

wybór prędkości obrotów wentylatora;

utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej;

zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy);

sterowanie by-passem centrali;

sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej;

zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu);

sterowanie siłownikami przepustnic .

Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może:

włączyć / wyłączyć urządzenie;

ustawić wydajności;

ustawić temperaturę nawiewanego powietrza;

zaprogramować tydzień pracy centrali.

Panel sterowania wyposażony jest w czujnik temperatury pokojowej, dlatego powinien on być zamontowany w pomieszczeniu, w którym utrzymywana jest reprezentatywna temperatura dla całego obiektu. Dodatkowo należy pamiętać o umieszczeniu panelu sterowania z dala od źródeł ciepła tj. grzejników, okien i drzwi.

Montaż

Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu tu, za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o średnicy: 150, 160 i 200 mm. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie