Centrala nawiewno-wywiewna VUT EH, VUT WH

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna VUT EH z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą elektryczną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 65%.

Centrala nawiewno-wywiewna VUT WH

Nawiewno-wywiewna centrala wentylacyjna VUT WH z odzyskiem ciepła i wtórną nagrzewnicą wodną, o wydajności do 2000 m3/h, w izolowanej obudowie. Sprawność rekuperacji do 68%.

 

Opis

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła to kompletne urządzenie, które zapewnia mechaniczną wymianę powietrza w pomieszczeniach z jednoczesnym oczyszczaniem powietrza nawiewanego. Centrala doprowadza do pomieszczeń powietrze świeże, a usuwa powietrze zanieczyszczone. Powietrze zużyte, za pośrednictwem krzyżowego rekuperatora płytowego przekazuje energię cieplną do powietrza świeżego nawiewanego do pomieszczeń. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje konieczność, w okresie letnim, zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Wydajność centrali to spektrum od 300 do 2000 m3/h. Wszystkie modele przeznaczone są do łączenia z okrągłymi przewodami wentylacyjnymi o nominalnej średnicy: 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

Warianty

VUT EH

– modele z wtórną nagrzewnicą elektryczną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami.

VUT WH

– modele z wtórną nagrzewnicą wodną i wentylatorami z asynchronicznymi silnikami.

Obudowa

Obudowa centrali wykonana jest ze stopu aluminiowo cynkowego, z wewnętrzną izolacją termiczną i akustyczną, z wełny mineralnej o grubości 25 mm.

Filtr

Centrala wentylacyjna wyposażona jest w filtry o klasie filtracji G4 (wywiew) i F7 (nawiew).

Wentylatory

Centrala wyposażona jest w odśrodkowe wentylatory: nawiewny i wywiewny, z dwustronnym zasysem, z łopatkami wentylatora zagiętymi do przodu. Silniki wyposażone są w zabezpieczenie termiczne z automatycznym restartem. Silniki wentylatorów i wirniki, wyważone są dynamicznie w dwóch płaszczyznach, a zastosowane łożyska kulkowe nie wymagają obsługi. Okres pracy nie mniej niż 40000 godzin.

Wymiennik ciepła

Centrala wyposażona jest w krzyżowy wymiennik ciepła wykonany z płyt aluminiowych. Centrala wyposażona jest w automatyczny by-pass, co eliminuje w okresie letnim, konieczność zamiany wymiennika krzyżowego na wkład letni. Pod blokiem rekuperatora znajduje się taca ociekowa, której zadaniem jest zbieranie i odprowadzanie kondensatu. Centrala wyposażona jest w system zabezpieczający urządzenie przed zamarznięciem.

Nagrzewnica

W centrali zamontowano wtórne nagrzewnice elektryczne (VUT EH) lub nagrzewnice wodne (VUT WH), które to w przypadku bardzo niskich temperatur zewnętrznych włączają się w celu ewentualnego dogrzania powietrza nawiewanego do pomieszczeń, do wartości zaprogramowanej przez użytkownika.

Sterowanie i automatyka

Centrala wentylacyjna posiada na wyposażeniu system automatyki z panelem sterującym za pomocą, którego użytkownik może zaprogramować czas pracy centrali, jej wydajność oraz temperaturę nawiewanego powietrza. Automatyka posiada ponadto zabezpieczenie przeciw zamrożeniowe wymiennika, które w przypadku zamarznięcia wymiennika otwiera by-pass i uruchamia nagrzewnicę. Dzięki takiemu rozwiązaniu powietrze świeże (zimne) nie przechodzi przez wymiennik (jest podgrzewane przez nagrzewnicę), a powietrze zużyte (ciepłe) rozmraża wymiennik. Po podniesieniu temperatury wymiennika zamykany jest by-pass, wyłączana nagrzewnica, układ powraca do normalnej pracy.

Funkcje automatyki VUT EH

włączenie i wyłączenie urządzenia;

możliwość ustawienia wartości temperatury nawiewanego powietrza;

możliwość ustawienia prędkości obrotów wentylatora – trzy prędkości;

możliwość podłączenia i sterowania elektrycznymi przepustnicami powietrza;

ustawienie dobowego i tygodniowego cyklu pracy urządzenia;

zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy;

zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy w momencie wyłączenia urządzenia;

zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

sterowanie by-passem centrali;

system automatyki zabezpieczony przed krótkim zanikiem napięcia;

kontrola stopnia zanieczyszczenia filtra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu).

Funkcje automatyki VUT WH

włączenie i wyłączenie urządzenia;

wybór prędkości obrotów wentylatora (3 prędkości);

utrzymanie temperatury nawiewanego powietrza na odpowiednim poziomie przez sterowanie siłownikiem zaworu trójdrogowego regulującym podanie nośnika ciepła do nagrzewnicy wodnej;

zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciem (czujnik temperatury powietrza i czujnik temperatury na powrocie z nagrzewnicy);

sterowanie by-passem centrali;

sterowanie pracą zewnętrznej pompy cyrkulacyjnej;

zabezpieczenie rekuperatora przed oblodzeniem;

kontrola stopnia zanieczyszczenia fi ltra (ustawienie okresu wymiany w kalendarzu);

sterowanie siłownikami przepustnic .

Do komunikacji z centralą służy panel sterowania, za pomocą którego użytkownik może:

włączyć / wyłączyć urządzenie;

ustawić wydajności;

ustawić temperaturę nawiewanego powietrza;

zaprogramować tydzień pracy centrali.

Montaż

Centralę wentylacyjną można przymocować do podłoża lub do sufitu za pomocą uchwytów wyposażonych w podkładki antywibracyjne. Urządzenie można zamontować tak w pomieszczeniach technicznych jak i w pomieszczeniach, które ono obsługuje. Urządzenie należy zamontować w taki sposób, aby zapewnić swobodny odpływ skroplin. Podczas montażu urządzenia należy pamiętać konieczności pozostawienia niezbędnego miejsca dla obsługi serwisowej.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie