Drzwiczkowa klapa odcinająca mcr DOR

klasa odporności ogniowej:

- EIS120AA


wersje wykonania:

- oddymiające - wyciągowe

- nawiewne


przeznaczenie: 
przeciwpożarowe klapy oddymiające mcr DOR nie posiadające wyzwalacza termicznego przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej lub oddymiającej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Mogą być one stosowane jako:

- klapy wywiewne, którymi usuwany jest dym i gorące gazy powstające w trakcie pożaru,

- klapy nawiewne, którymi realizowany jest stały dopływ powietrza zewnętrznego do celów oddymiania.


Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej lub przegroda klapy pozostaje zamknięta.

typy klap:

- mcr DOR /D1 - klapy prostokątne, jednodrzwiczkowe

- mcr DOR /D2 - klapy prostokątne, dwudrzwiczkowe


układy napędowe i wyzwalające:

- mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu EM24D wyposażony w specjalny układ dźwigniowo-krzywkowy, wyzwalacz elektromagnetyczny 24VDC (sterowany impulsem prądowym) oraz sprężyny napędowe umieszczone bezpośrednio na zawiasach przegrody klapy. W przypadku klapy D1 są to jedna lub dwie sprężyny w zależności od wymiarów urządzenia. W przypadku klapy D2 są to analogicznie dwie lub cztery sprężyny.


wymiary:
Klapy oddymiające typu mcr DOR są produkowane w następujących wymiarach:

- seria D1 - klapa jednoskrzydłowa; wymiary B x H od 200x300mm do 750x1150mm

- seria D2 - klapa dwuskrzydłowa; wymiary B x H od 400x300mm do 1150x1250m

 

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich ze skokiem co 1mm.

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6523/2004 + Aneks Nr 1
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0872/W

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie