Wielopłaszczyznowa klapa odcinająca oraz klapa transferowa mcr WIP

klasa odporności ogniowej:

- EIS60, EIS60 AA przy zabudowie kanałowej lub przy zabudowie na końcu kanału (instalacji wentylacyjnej)

- ES120 przy zabudowie bezkanałowej (klapy transferowe)


wersje wykonania:

- odcinające - S

- do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) - V

- do kanałów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) - M

- transferowe - T


przeznaczenie:

- klapy mcr WIP/S, z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej. Klapy mogą być montowane na zakończeniu instalacji wentylacyjnej.

- klapy mcr WIP/V są wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.

- klapy mcr WIP/M przeznaczone są do zabudowy w instalacjach systemu, gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne. 

- klapy mcr WIP/T są przeznaczone do zabudowy transferowej. W takim przypadku klapa jest montowana w ścianie oddzielenia pożarowego bez kanałów. Klapy mogą pracować w pozycji normalnie otwartej oraz normalnie zamkniętej w zależności od wymagań scenariusza pożarowego.


typy klap:

- mcr WIP - klapy prostokątne,

- mcr WIP - klapy prostokątne lub z przyłączem okrągłym.


układy napędowe i wyzwalające:

- mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72°C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V DC lub 230V AC, 

- mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 72°C. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V DC lub 230V AC, 

- mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia, 

- mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF, 229, 239 lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C, 

- mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE, BLE na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego,

- mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną typu: SFL1.90T/14 (24V AC/DC) SFL2.90T/14 (230V AC) produkcji Joventa. 


Opcjonalnie w klapach mcr WIP mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania. 

wymiary:

klapy odcinające typu mcr WIP są produkowane w następujących wymiarach: szerokość od 120 do 1000mm, wysokość od 200 do 1000mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. Maksymalna powierzchnia przekroju klap typu mcr WIP wynosi: 1 m2 (np. klapa 1200x800). Minimalna powierzchnia klap wynosi 0,019 m2.

 Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6701/2009
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0939/W

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie