Klapa o przekroju okrągłym mcr FID PRO

klasa odporności ogniowej:

- EIS120, EIS120AA


wersje wykonania:

- odcinające - S

- do systemów wentylacji pożarowej (oddymiające) - V

- do kanałów dwufunkcyjnych (systemy mieszane) - M


przeznaczenie:

- przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane (oznaczenie mcr FID PRO/S). W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy ppoż znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej,

- klapy ppoż mcr FID PRO mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej (oznaczenie mcr FID PRO/V). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze.

- przeciwpożarowe klapy odcinające mcr FID PRO, przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach, gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje - wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiającej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane (oznaczenie mcr FID PRO/M). Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy ppoż znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej w zależności od scenariusza pożarowego. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne.


typy klap:

- mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu mufowym,

- mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu nyplowym,

- mcr FID PRO /S; mcr FID PRO /V; mcr FID PRO /M - klapy okrągłe w wykonaniu kołnierzowym.


układy napędowe i wyzwalające:

- mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 wyposażony w zintegrowany wyzwalacz termiczny 72°C, sprężynę napędową, układ dźwigniowo-krzywkowy. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V DC lub 230V AC.

- mechanizm wyzwalająco-sterujący MERCOR typu KW1 pozbawiony wyzwalacza termicznego 72°C. Mechanizm ten może zostać dodatkowo wyposażony w wyzwalacz elektromagnetyczny 24V DC lub 230V AC (sterowany impulsem prądowym lub przerwą prądową) oraz wyłączniki krańcowe do sygnalizacji stanu położenia przegrody klapy. Mechanizm może zostać wyposażony dodatkowo w siłownik do ustawiania klapy w funkcji oczekiwania MERCOR KW na napięcie 24V DC lub 230V AC.

- mechanizm wyzwalająco sterujący MERCOR typu RST (bez zintegrowanego wyzwalacza termicznego) wyposażony w sprężynę napędową. Wyzwalacz termiczny mocowany jest w tym wypadku poza mechanizmem klapy, na samej przegrodzie urządzenia.

- mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika ze sprężyną powrotną serii BF, BLF, 229, 239 lub siłownika serii EXBF na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC z wyzwalaczem termoelektrycznym 72°C,

- mechanizm wyzwalająco-sterujący w postaci osiowego siłownika bez sprężyny powrotnej BELIMO serii BE lub BLE  na napięcie 24V AC/DC lub 230V AC bez wyzwalacza termoelektrycznego.


Opcjonalnie w klapach mcr FID PRO mogą być stosowane wyzwalacze termiczne lub termoelektryczne o innej temperaturze działania. 

wymiary: 
klapy ppoż typu mcr FID PRO są produkowane tylko jako klapy okrągłe o średnicach od 100 mm do 315 mm. Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość (na specjalne zamówienie) wykonania klap o wymiarach pośrednich.

 Aprobata Techniczna ITB: AT-15-7303/2009
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-1585/W

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie