Produkty

Kratka konwektorowa KNK-al

Zastosowanie:

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

Montaż:

w ścianach, drzwiach lub parapetach okiennych wewnętrznych. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otwo­rach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome stałe. Odporna na średnie obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNK-al lub nawiew kątowy KNK-al-15°. Maksymalna dłu­gość pojedynczego modułu – 2 mb.

Materiał:

aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza prosz­kowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.

Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2010

Atest higieniczny: HK/B/1844/02/2007

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie