Produkty

Kratka wielokierunkowa KSH-W

Zastosowanie:

nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych w środowi­sku nieagresywnym o wilgotności względnej do 70%. Możliwość uzyskania dowolnego profilu nawiewanego powietrza.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otwo­rach w ramce czołowej.

Budowa:

panel stalowy z szeregowo rozmieszczonymi dyszami o sinuso­idalnie ukształtowanym wylocie. Możliwość ustawienia różnych kierunków wypływu w zależności od odpowiedniego ustawienia dysz z tworzywa sztucznego. Standardowe średnice dysz: 38 mm i 55 mm (wydajność dysz odpowiednio: 6,5 m³/h i 8 m³/h dla 30 LWA [dB(A)]). Standardowy kolor dysz - biały. Dysze czarne lub bez dysz na zamówienie.

Materiał:

blacha czarna, ocynkowana lub aluminium.

Wykończenie powierzchni:

powłoka lakiernicza proszkowa biała RAL 9003 lub na zamówienie inna zgodna z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

za pomocą przepustnicy jednopłaszczyznowej na wlocie do skrzynki rozprężnej SR.

Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT ITB–1147/2009

Atest higieniczny: HK/B/1705/01/2008

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie