Kurtynowa klapa transferowa mcr FS

klasa odporności ogniowej:

- E 120


wersje wykonania:

- z kurtyną częściowo w strumieniu powietrza

- z kurtyną poza strumieniem powietrza


przeznaczenie: 
przeciwpożarowe klapy transferowe z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do stosowania w przegrodach pionowych w celu umożliwienia przepływu powietrza. Funkcją klap jest zachowanie odporności ogniowej przegrody, w której są zamontowane. Podczas normalnej pracy klapy są otwarte. Zamknięcie klap odbywa się automatycznie na skutek zadziałania wyzwalacza termicznego lub elektromagnetycznego. Klapy transferowe mcr FS, zastosowane w systemach zabezpieczenia dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, pozostają otwarte w czasie pożaru, umożliwiając dostarczanie czystego powietrza do dróg ewakuacyjnych. Jeżeli następuje dalszy rozwój pożaru, klapy transferowe są zamykane automatycznie, w wyniku zadziałania wyzwalaczy termicznych, zapobiegając rozprzestrzenianiu się pożaru przez pionowe drogi ewakuacyjne. 

typy klap:

- FS 101 kwadratowe lub prostokątne

- FS 201 kwadratowe lub prostokątne

- FS 301 okrągłe


układy napędowe i wyzwalające:

- układem napędowym klap mcr FS są dwie sprężyny taśmowe, umieszczone po obydwu bokach klapy na jej wysokości. Zadziałanie sprężyn powodujące opadnięcie przegrody następuje na skutek przekroczenia dopuszczalnej temperatury 72°C w kasecie - mechanizmie wyzwalająco sterującym.- klapa może zostać uruchomiona zdalnie za pomocą wyzwalacza elektromagnetycznego typu przerwa prądowa (Uz=24 V DC lub 230 V AC)


wymiary: 
klapy transferowe typu mcr FS są produkowane w następujących wymiarach:

- seria 101 - od 100x100 do 1250x1016 mm

- seria 201 - od 100x250 do 1250x1016 mm

- seria 301 - od D100 do D1016mm

 

Oprócz standardowych wymiarów istnieje możliwość wykonania klap o wymiarach pośrednich. 

Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6531/2004 + Aneks Nr 1
Certyfikat Zgodności ITB: CZ-ITB-0879/W

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie