Nawiewnik wyporowy QLV

Opis

Nawiewniki wyporowe TROX typu QLV z konstrukcją płyty przedniej w kształcie wieloboku przeznaczone są do stosowania w przemyśle jak i w instalacjach komfortu. W przeciwieństwie do znanych zasad wentylacji z nawiewanym strumieniem mieszającym przy użyciu nawiewników ściennych lub sufitowych, nawiewniki wyporowe gwarantują nawiewanie powietrza z niskim poziomem turbulencji (laminarnie) oraz małymi prędkościami. Podczas gdy celem wentylacji mieszającej jest zachowanie wysokiego stopnia indukcji, wentylacja wyporowa opiera się na przepływie powietrza o jak najmniejszym stopniu zmieszania w zależności od aktywności fizycznej osób w strefie przebywania ludzi, różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a powietrzem w pomieszczeniu może wynosić od -1 K do -6 K. Powietrze nawiewane rozpływa się po powierzchni podłogi i w wyniku oddziaływania strug konwekcyjnych pochodzących od źródeł ciepła (maszyny, urządzenia elektryczne, ludzie, itp.) unoszone jest do góry. Powietrze nawiewane, zatem w sposób wymuszony dopływa do źródeł ciepła od których należy usunąć jego zyski.

W instalacjach wyporowych otwory wywiewne powinny być umieszczone w górnej części pomieszczenia. Dzięki równomiernemu rozmieszczeniu nawiewników można klimatyzować wysokie pomieszczenia bez ryzyka powstania przeciągu. W przypadku powietrza silnie zanieczyszczonego w wyniku procesów produkcyjnych następuje jego uniesienie do góry i usunięcie przez otwory wywiewne.

 

Pliki do pobrania:

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie