Redukcja kwadrat-koło symetryczna PR1 / PRL1

Opis:

Przejście używane jest do zmiany przekroju prowadzonego ciągu wentylacyjnego z prostokątnego na okrągły. Kształtka umożliwia prowadzenie instalacji symetrycznie czyli osie wymiaru prostokątnego i okrągłego pokrywają się. Króciec prostokątny zakończony jest standardowo ramką montażową. Króciec okrągły standardowo ma wymiar nyplowy. W przy­padku kształtki PRL1 nypel wyposażony jest w uszczelkę.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie