Regulator stałego przepływu RN

Opis:

Regulator stałego przepływu RN jest mechanicznym urządzeniem regulacyjnym stosowanym do systemów stałego przepływu powietrza. Regulator stałego przepływu działa bez konieczności doprowadzania dodatkowego zasilania zewnętrznego.

Poruszająca się swobodnie przegroda przepustnicy jest regulowana siłami aerodynamicznymi tak, że nastawiona wartość przepływu utrzymywana jest w sposób stały w całym zakresie różnicy ciśnienia. Nastawa wymaganego natężenia przepływu jest dokonywana wskaźnikiem na zewnętrznej skali.

Aby uprościć dobór urządzeń w poszczególnych projektach regulator może być zamówiony i zainstalowany zgodnie z wymaganą średnicą. Żądana wartość przepływu nastawiana jest podczas montażu regulatora.

Regulatory są również dostępne z izolacją akustyczną (typ RND), w celu redukcji szumów generowanych przez obudowę.

Charakterystyka:

- Regulator mechaniczny bez zasilania zewnętrznego

- Mieszek regulacyjny działa również jako element tłumiący

- Nastawa wymaganej wartości przepływu wskaźnikiem na zewnętrznej skali

- Wysoka precyzja regulacji nastawionej wartości przepływu

- Instalacja w dowolnym położeniu i bez wymogu konserwacji

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie