Skrzynka rozprężna SR do NCD-S

Opis:

Skrzynka rozprężna jest elementem przyłączeniowym anemostatów kwadratowych w instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.

Stosuje się je w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy­skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Przyłą­czenie skrzynek do instalacji wentylacyjnej może być wyko­nane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Mogą być wypo­sażone w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym. Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso­kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm. Istnieje możliwość zamówienia skrzynek na podstawie rysun­ków dostarczonych przez zamawiającego.

Materiał:

stal ocynkowana

Na zamówienie blacha kwasoodporna

Wymiary:

Wielkość anemostatu
[mm]

AxA
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

295 x 295

153 x 153

240

123

370 x 370

232 x 232

300

158

445 x 445

308 x 308

350

198

520 x 520

384 x 384

350

248

595 x 595

455 x 455

400

248

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie