Skrzynka rozprężna SR NKSD-C

Opis:

Skrzynka rozprężna jest elementem przyłączeniowym do anemostatów wirowych w instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych.

Stosuje się w celu stabilizacji przepływu powietrza oraz uzy­skania jego równomiernego napływu do anemostatu. Przyłą­czenie skrzynki do instalacji wentylacyjnej może być wyko­nane w płaszczyźnie bocznej lub górnej. Może być wyposa­żona w przepustnicę zamocowaną w króćcu wlotowym. Do skrzynki rozprężnej PRW mocowany jest anemostat NKSD-C, za pomocą nitonakrętki. Wykonujemy skrzynki wyłożone elastyczną i odporną na wyso­kie temperatury izolacją na bazie kauczuku o grubości 9mm. Istnieje możliwość zamówienia skrzynki na podstawie rysun­ków dostarczonych przez zamawiającego.

Wymiary:

Typ nawiewnika

AxA
[mm]

A1xA1
[mm]

H
[mm]

D
[mm]

NKSD-C 300

285 x 285

315 x 315

250

160

NKSD-C 400

367 x 367

397 x 397

300

200

NKSD-C 500

455 x 455

485 x 485

300

200

NKSD-C 600
24 slots

560 x 560

590 x 590

320

250

NKSD-C 600
48 slots

580 x 580

590 x 590

320

250

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie