Produkty

Wentyator AXCBF

Łopatki wirnika o przekroju w kształcie śmigła. Kęt ustawienia łopatek dobierany fabrycznie

Łopatki wirnika oraz piasta wykonane jako ciśnieniowe odlewy aluminiowe.

Obudowa z rozwidlonym przepływem wykonana jest z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo wg PN-EN ISO 1461.

Przeciwkołnierze o wysokiej sztywności zgodnie z wymaganiami Eurovent 1/2

Puszka elektryczna montowana bezpośrednio na silniku

Silniki 3-fazowe mają klasę zamknięcia IP55, klasa izolacji silnika F zgodnie z EN 60034-5/IEC 85.

Maksymalna temperatura pracy 200°C. 

Wentylatory osiowe o rozwidlonym przepływie AXCBF zostały opracowane do pracy w atmosferze, w której wymagane są specjalne silniki lub standardowe silniki będę miały skróconą żywotność. Silniki w wentylatorach AXCBF są umieszczone poza strumieniem przepływającego powietrza. Dostępne średnice wirników od 250 do 800 mm. Wentylatory AXCBF posiadają solidną obudowę ocynkowaną na gorąco. Przedział silnika jest łatwo dostępny w celu podłączenia zasilania. Silniki 3-fazowe mocowane na łapach (opcja wykonania B3) są całkowicie zamknięte i chłodzone wentylatorem. Silniki 3-fazowe posiadają wbudowane czujniki PTC w celu zabezpieczenia silnika.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie