Produkty

Wentylator DVV-EX

Certyfikat zgodnie z ATEX 95

Prędkość obrotowa regulowana przez przemenniki częstotliwości

Wentylatory przeciwwybuchowe DVV-Ex są przeznaczone do wyciągu (mieszaniny powietrza i łatwopalnych gazów i pary) z przestrzeni zagrożonej wybuchem. Wentylatory typu DVV-Ex posiadają kota wirnikowe wyposażone w łopatki wygięte do tyłu. Silnik przeciwwybuchowy w obudowie iskrochronnej typu IEC-Ex (d), prędkość obrotowa regulowana tylko za pomoce przemienników częstotliwości wraz z podłączeniem zabezpieczenia termicznego PTC. Obudowa wykonana z aluminium odpornego na czynniki atmosferyczne charakterystyczne dla strefy morskiej Stalowa rama, na której opiera się konstrukcja wyposażona jest w miedziany stożek wlotowy.

Dopuszcza się użytkowanie wentylatorów w grupie II kategorii 2G w strefach Z1 i Z2. Grupa wybuchowości IIA i IIB, klasa temperaturowa od T1 do T4. Puszka podłączeniowa w zakresie ochrony przeciwwybuchowej „wzmocnionej", EEx e jest zamontowana na obudowie. Zabezpieczenie termiczne silników stanowi układ pozystorów wbudowany w uzwojenie, końcówki którego należy bezwzględnie podłączyć do przekaźnika zabezpieczającego U-EK230E. Na życzenie wentylator może fabrycznie zostać wyposażony w tłumik akustyczny na wylocie z wentylatora (wersja DVVI-Ex).

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie