Produkty

Wentylator JET Ex

Zastosowanie
Specjalne wykonania wentylatorów chemoodpornych typu JET oznaczone jako ATEX są zgodne z wymogami dyrektywy 94/9/CE ATEX, dotyczącej urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Przystosowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi. Spełniają wymogi grupy II kategorii 3G – strefa 2 (Z2).

Konstrukcja
Wentylatory typu JET w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex II 3Gc IIB T4 ATEX dostępne są w wielkościach standardowych, ale tylko w wykonaniu trójfazowym.

Silnik elektryczny
Silniki wentylatorów nie dostosowane do regulacji prędkości obrotowej. Instalację należy przeprowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i warunków określonych w Dokumentacji Techniczno -Ruchowej.

Charakterystyka pracy oraz pozostałe dane techniczne zgodne z danymi w wykonaniu standardowym.

 

 

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie