Produkty

Wentylator kanałowy TTI

Wentylator kanałowy o przepływie mieszanym w obudowie stalowej do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wyposażony w izolację termiczną i akustyczną o grubości 50 mm. Wydajność do 2350 m3/h.

Zastosowanie

Wentylatory kanałowe o przepływie mieszanym, zamknięte w specjalnie zaprojektowanej dźwiękoszczelnej obudowie zapewniają cichą pracę a jednocześnie wysokie parametry aerodynamiczne. Dedykowane są do kanałów wentylacyjnych o średnicach: 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm. Wentylatory TTI łączą cechy wentylatorów osiowych i odśrodkowych , co przekłada się na ich wysoką wydajność oraz zadowalający spręż. Polecane są do systemów wentylacyjnych w budynkach instytucji użytku publicznego o podwyższonych wymogach dotyczących poziomu hałasu, takich jak np. biblioteki, czytelnie, sale konferencyjne, placówki edukacyjne.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali z powłoką polimerową. Wewnętrzna warstwa obudowy jest wyposażona w perforację, po przejściu przez którą fale dźwiękowe ulegają ugięciu i pod odpowiednim kątem uderzają w warstwę dźwiękochłonnej izolacji, gdzie zostają zaabsorbowane. Izolację termiczną i akustyczną zapewnia zastosowanie warstwy isoveru o grubości 50 mm. Wewnętrzna, perforowana warstwa obudowy oraz wirnik silnika wykonane są tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości. Dostęp do bloku silnikowego jest bardzo ułatwiony w przypadku konieczności serwisu. Stożkowy kształt i wygięcie łopatek wirnika oraz strumienica wylotowa zapewniają idealną koncentrację strumienia powietrza, co umożliwia osiągnięcie większej prędkości przepływu powietrza oraz wyższego sprężu. Wentylator posiada hermetyczną skrzynkę przyłączeniową. Wyloty przyłączeniowe wyposażone są w gumowe uszczelki umożliwiające lepsze dopasowanie do kanałów wentylacyjnych.

Silnik

Jednofazowy silnik na łożyskach kulkowych posiada dwie prędkości obrotowe. Dla ochrony przed prze­ciążeniem, wentylatory wyposażone są w termozabezpieczenie (bezpiecznik termiczny). Klasa ochrony silnika: IP X4.

Regulacja prędkości

Dzięki odpowiedniej budowie (dwa biegi silnika), wentylator może funkcjonować na 2 prędkościach. Jeżeli natomiast, niezbędne jest płynne albo skokowe regulowanie prędkości można zastosować re­gulator stopniowy wydajności albo płynny regulator tyrystorowy i podłączyć go do zacisku maksymalnej, (wysokiej) wydajności silnika. W modelach z timerem (T) istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy wentylatora po jego wyłączeniu od 2 do 30 min.

Montaż

Możliwy jest montaż pod dowolnym kątem względem osi wentylatora. Istnieje również możliwość połącze­nia równoległego kilku wentylatorów w celu osiągnię­cia wyższej wydajności lub szeregowego dla uzyskania wyższego sprężu. Obudowa wentylatora posiada uchwyty mocujące, pozwalające na przytwierdzenie go do ściany. Przyłączenie elektryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elek­trycznym schematem znajdującym się w DTR.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie