Produkty

Wentylator KVKE

Obudowa izolowana termicznie i akustycznie

Regulowana prędkość obrotowa

Integralny wyłącznik termiczny

Niski poziom hałasu

Uchylna pokrywa serwisowa

Wentylatory serii KVKE wyposażone są w koła wirnikowe o łopatkach

wygiętych do tyłu, napędzane silnikami z wirującą obudową.

Ten typ wentylatora charakteryzuje się wysoką sprawnością i znacznym

przyrostem ciśnienia statycznego. Zespół silnik - koło wirnikowe

zamocowany jest na uchylnej pokrywie, co ułatwia serwis.

W razie potrzeby pokrywa może być łatwo odłączona od obudowy

poprzez wysunięcie trzpieni z zawiasów mocujących. Silniki

zabezpieczone są termicznie przez integralne wyłączniki

z automatycznym resetowaniem.

Wentylatory można instalować w dowolnej pozycji. Zaleca się stosowanie opasek montażowych FK dla uniknięcia przenoszenia drgań na system kanałów. Obudowa wentylatora wykonywana jest z galwanizowanej blachy stalowej, izolowana termicznie i akustycznie warstwą wełny mineralnej o grubości 50 mm, zabezpieczona od wewnątrz galwanizowaną, perforowaną blachą stalową.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie