Produkty

Wentylator KVO

Regulowana prędkość wentylatora

Integralne zabezpieczenie termiczne silnika

•           Niski poziom hałasu

•           Zwarta konstrukcja - niski profil obudowy

Wentylatory KVO 100-160 posiadają jednowlotowe wirniki promieniowe z łopatkami wygiętymi do przodu oraz bezobsługowe silniki z wirującą obudową. Wentylatory KVO 200-315 posiadają jednowlotowe wirniki promieniowe z łopatkami wygiętymi do tyłu oraz bezobsługowe silniki z wirującą obudową. We wszystkich modelach wentylatorów KVO, w celu łatwej obsługi oraz konserwacji, zespół wirnikowo silnikowy jest zamocowany na uchylnej i zdejmowalnej pokrywie wentylatora. Wentylatory KVO 100-315 posiadają integralne zabezpieczenia termiczne silnika z elektrycznym resetem.

Wentylatory mogą pracować w każdej pozycji i są łatwo łączone z systemem kanałów okrągłych za pomocą klamr szybkozaciskowych typu FK. Obudowa wykonana jest z galwanizowanej blachy stalowej i jest izolowana akustycznie 40 mm warstwą wełny mineralnej

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie