Produkty

Wentylator kanałowy VP

Wentylator VP

Wentylator odśrodkowy w obudowie stalowej z plastikowym frontem do systemów wentylacyjnych kanałów okrągłych. Wydajność do 310 m3/h.

Zastosowanie

Wentylatory odśrodkowe serii VP, wykorzystywane są w nawiewno-wywiewnej wentylacji pojedynczych po­mieszczeń gdzie istnieje niewielka przestrzeń monta­żowa, w sufitach podwieszanych.

Konstrukcja

Obudowa wentylatora wykonana jest ze stali galwani­zowanej, wyposażona w dekoracyjny panel frontowy wykonany z tworzywa ABS z dopasowanym filtrem. Ukształtowanie panelu pozwala na łatwy dostęp pod­czas wymiany filtra bez konieczności użycia narzędzi. Wentylator jest wyposażony w zawór zwrotny zabez­pieczający przed cofaniem się powietrza do wnętrza pomieszczenia - skrzydełka zaworu otwierają się wraz ze wzrostem ciśnienia wytwarzanego przez wentyla­tor, a następnie zamykają się automatycznie pod wpły­wem sprężyny.

Silnik

W wentylatorach stosowane są jednofazowe silniki z zewnętrznym wirnikiem, na którym osadzony jest wentylator o łopatkach zagiętych do tyłu. Silniki mają wbudowane zabezpieczenie z automatycznym restar­tem, zapobiegające ich przegrzaniu. Zastosowano ło­żyska kulkowe, zapewniające długotrwałą żywotność silnika (do 40 000 godzin). Dla osiągnięcia odpowied­nich parametrów i bezpiecznej pracy wentylatora pod­czas procesu montażu każda turbina przechodzi dy­namiczne wyważanie, co zapewnia m.in. niski poziom szumu pracy wentylatora.

Regulacja prędkości

Regulowanie wydajnością może odbywać się w spo­sób płynny (regulator tyrystorowy) jak również skoko­wy (regulator transformatorowy). Wentylatory mogą być podłączone po parę jednostek do jednego ste­rownika pod warunkiem, że dostępna moc i roboczy prąd nie będą przewyższać nominalnych parametrów regulatora.

Montaż

Wentylator przeznaczony jest do montażu w suficie podwieszanym za pomocą mocnych wsporników, któ­re wchodzą w skład kompletu. Odległość pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym powinna zawierać się w przedziale od 165 do 390 mm. Posiada on her­metyczną skrzynkę przyłączeniową. Podłączenie elek­tryczne i instalacja powinny być wykonane zgodnie z instrukcją i elektrycznym schematem znajdującym się w DTR.

Skontaktuj się z nami!

  • Acovent Sp. z o.o.
  • 02-672 Warszawa
  • ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  • tel: 530 005 753
  • email: biuro@acovent.pl
Zobacz gdzie się znajdujemy

Partnerzy

Dofinansowanie